Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cefadroxil

Klassificering: 1

Preparat: Cefadroxil 500 TS - 1 A Pharma, Cefadroxil Mylan, Cefadroxil Sandoz, Cefamox löslig, Cefamox®, Cefamox® löslig, Grüncef

ATC kod: J01DB05

Substanser: cefadroxil, cefadroxilmonohydrat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning. Antibiotikabehandling av modern ger en något ökad risk för diarré hos ammade barn. Om detta inträffar, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 13 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 2% (2-4). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Kafetzis DA, Siafas CA, Georgakopoulos PA, Papadatos CJ. Passage of cephalosporins and amoxicillin into the breast milk.A cta Paediatr Scand. 1981;70(3):285-288 PubMed
  3. Matsuda S. Transfer of antibiotics into maternal milk. Biol Res Pregnancy Perinatol. 1984;5(2):57-60. PubMed
  4. Takase Z, Shirafuji H, Uchida M. Experimental and clinical studies of cefadroxil in the treatment of infections in the field of obstetrics and gynecology. Chemotherapy (Tokyo) 1980;28(Suppl 2):424-431. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.