Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cefalexin

Klassificering: 1

Preparat: Cefalexin Mylan, Keflex®

ATC kod: J01DB01

Substanser: cefalexin, cefalexinmonohydrat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning. Antibiotikabehandling av modern ger en något ökad risk för diarré hos ammade barn. Om detta inträffar, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (6).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från nio kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 1,5 % (1-3). Inga negativa effekter har rapporterats hos 15 ammade barn (4-5). Diarré har rapporterats hos fyra ammade barn (1,4-5).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Ilett KF, Hackett LP, Ingle B, Bretz PJ. Transfer of probenecid and cephalexin into breast milk. Ann Pharmacother. 2006 May;40(5):986-989 PubMed
  2. Kafetzis DA, Siafas CA, Georgakopoulos PA, Papadatos CJ. Passage of cephalosporins and amoxicillin into the breast milk.A cta Paediatr Scand. 1981;70(3):285-288 PubMed
  3. Matsuda S. Transfer of antibiotics into maternal milk. Biol Res Pregnancy Perinatol. 1984;5(2):57-60. PubMed
  4. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399. PubMed
  5. Benyamini L, Merlob P, Stahl B, Braunstein R, Bortnik O, Bulkowstein M et al. The safety of amoxicillin/clavulanic acid and cefuroxime during lactation. Ther Drug Monit. 2005;27:499-502. PubMed
  6. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter