Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cefoxitin

Klassificering: 1

Preparat: Cefoxitin, Cefoxitin for injection USP

ATC kod: J01DC01

Substanser: cefoxitin, cefoxitinnatrium

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning. Antibiotikabehandling av modern ger en något ökad risk för diarré hos ammade barn. Om detta inträffar, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Barndosen beräknas till högst 0,04 % av moderns viktjusterade enstaka dos (1). Risk för påverkan på barnet anses vara låg vid terapeutiska doser, men kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Briggs G, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 6th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 2000.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter