Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cefpodoxim

Klassificering: 1

Preparat: Cefodox

ATC kod: J01DD13

Substanser: cefpodoxim, cefpodoximproxetil

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning. Antibiotikabehandling av modern ger en något ökad risk för diarré hos ammade barn. Om detta inträffar, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från tre kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 1% (2). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. LactMed via http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?LACT (Citerad 2014-03-17)

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter