Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ceftazidim

Klassificering: 1

Preparat: Ceftazidim Actavis, Ceftazidim Eberth, Ceftazidim Sandoz, Fortum, Fortum®

ATC kod: J01DD02

Substanser: ceftazidim, ceftazidimpentahydrat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning. Antibiotikabehandling av modern ger en något ökad risk för diarré hos ammade barn. Om detta inträffar, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 11 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 1% (2). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Blanco JD, Jorgensen JH, Castaneda YS, Crawford SA. Ceftazidime levels in human breast milk. Antimicrob Agents Chemother. 1983;23 (3):479-480 PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.