Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ceftriaxon

Klassificering: 1

Preparat: Cefonova, Ceftriaxon Copyfarm, Ceftriaxon Fresenius Kabi, Ceftriaxon MIP, Ceftriaxon Stragen, Ceftriaxon Villerton, Rocephalin®, Rocephalin® med lidokain

ATC kod: J01DD04, J01DD54

Substanser: ceftriaxon, ceftriaxonnatrium (hemiheptahydrat)

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning. Antibiotikabehandling av modern ger en något ökad risk för diarré hos ammade barn. Om detta inträffar, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 20 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 1% (2). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Kafetzis DA, Brater DC, Fanourgakis JE, Voyatzis J, Georgakopoulos P. Ceftriaxone distribution between maternal blood and fetal blood and tissues at parturition and between blood and milk postpartum. Antimicrob Agents Chemother. 1983;23(6):870-873 PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.