Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cefuroxim

Klassificering: 1

Preparat: Aprokam, Cefuroxim AB Unimedic Vial Mate, Cefuroxim Fresenius Kabi, Cefuroxim MIP, Cefuroxim Sandoz, Cefuroxim Stragen, Cefuroxim Villerton, Cefuroxime Stravencon, Zinacef, Zinacef (Monovial), Zinacef®, Zinnat, Zinnat®

ATC kod: J01DC02, S01AA27

Substanser: cefuroxim, cefuroximaxetil, cefuroximnatrium

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning. Antibiotikabehandling av modern ger en något ökad risk för diarré hos ammade barn. Om detta inträffar, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 28 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 2 % (2-4). Inga negativa effekter har rapporterats hos 37 ammade barn (5). Diarré har rapporterats hos ett ammat barn (5).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Takase Z, Shirafuji H, Uchida M. Fundamental and clinical studies of cefuroxime in the field of obstetrics and gynecology. Chemotherapy (Tokyo) 1979;27(Suppl 6):600-602. PubMed
  3. Voropaeva SD, Emel'ianova AI, Ankirskaia AS, Minasova GS, Saakian SS. [Effectiveness of using cefuroxime in the obstetrics and gynecology clinic]. Antibiotiki. 1982;27:697-701. PubMed
  4. Amiraslanova LA, Emel'ianova AI, Fursova SA, Rukhadze TG. [Various characteristics of the pharmacokinetics of ampicillin, kanamycin and cefuroxime in puerperants with endometritis]. Akush Ginekol (Mosk). 1985;10:14-7. PubMed
  5. Benyamini L, Merlob P, Stahl B, Braunstein R, Bortnik O, Bulkowstein M et al. The safety of amoxicillin/clavulanic acid and cefuroxime during lactation. Ther Drug Monit. 2005;27:499-502. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.