Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Celecoxib

Klassificering: 1

Preparat: Celebra®, Celebrex, Celecoxib 2care4, Celecoxib Ebb, Celecoxib Krka, Celecoxib Medical Valley, Celecoxib Orion, Celecoxib Sandoz, Celecoxib STADA, Onsenal

ATC kod: L01XX33, M01AH01

Substanser: celecoxib

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 12 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1-3). Celecoxib-koncentrationen var under detektionsgränsen hos två ammade barn (2). Inga negativa effekter har rapporterats hos två ammade barn (2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Knoppert DC, Stempak D, Baruchel S, Koren G. Celecoxib in human milk: a case report. Pharmacotherapy 2003;23(1):97-100. PubMed
  2. Hale TW, McDonald R, Boger J. Transfer of celecoxib into human milk. J Hum Lact 2004;20(4):397-403. PubMed
  3. Gardiner SJ, Doogue MP, Zhang M, Begg EJ. Quantification of infant exposure to celecoxib through breast milk. Br J Clin Pharmacol 2006;61(1):101-4. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.