Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Certolizumabpegol

Klassificering: 2

Preparat: Cimzia

ATC kod: L04AB05

Substanser: certolizumabpegol

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Den eventuella lokala effekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk (1,5) men en relativ barndos kan inte beräknas. Hos 14 kvinnor kunde man inte detektera certolizumabpegol (1,3,5) i bröstmjölk och inte heller hos ytterligare tre kvinnor (dock skillnad i detektionsgräns/ingen information om detektionsgräns) (2,4). Koncentrationer upp till 840 ng/ml har uppmätts hos ett barn, men exponering har även skett in utero (4). Inga negativa effekter har rapporterats hos nio ammade barn (1). Övre luftvägsinfektion, nasofaryngit, candida-infektion, kräkningar, gastroesofageal reflux samt lichen striatus har rapporterats hos åtta ammade barn (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Clowse ME, Förger F, Hwang C, Thorp J, Dolhain RJ, van Tubergen A et al. Minimal to no transfer of certolizumab pegol into breast milk: results from CRADLE, a prospective, postmarketing, multicentre, pharmacokinetic study. Ann Rheum Dis. 2017;76:1890-1896. PubMed
  2. Förger F, Zbinden A, Villiger PM. Certolizumab treatment during late pregnancy in patients with rheumatic diseases: Low drug levels in cord blood but possible risk for maternal infections A case series of 13 patients. Joint Bone Spine. 2016;83(3):341-3. PubMed
  3. Matro R, Martin CF, Wolf DC, Shah SA, Mahadevan U. Detection of biologic agents in breast milk and implication for infection, growth and development in infants born to women with inflammatory bowel disease: Results from the PIANO registry. Gastroenterology. 2015;148(4):S141 Abstract.
  4. Mahadevan U, Wolf DC, Dubinsky M, Cortot A, Lee SD, Siegel CA et al. Placental transfer of anti-tumor necrosis factor agents in pregnant patients with inflammatory bowel disease. Clin Gastroenterol Hepatol. 2013;11:286-92; quiz e24. PubMed
  5. Matro R, Martin CF, Wolf D, Shah SA, Mahadevan U. Exposure Concentrations of Infants Breastfed by Women Receiving Biologic Therapies for Inflammatory Bowel Diseases and Effects of Breastfeeding on Infections and Development. Gastroenterology. 2018. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter