Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cetirizin

Klassificering: 2

Preparat: Acura®, Cetimax, Cetirizin ABECE, Cetirizin Actavis, Cetirizin Apofri, Cetirizin Bluefish, Cetirizin Generics, Cetirizin HEXAL, Cetirizin Mylan, Cetirizin Sandoz, Cetirizin STADA®, Cetirizine Teva, Reactine duo, Vialerg, Zanlan, Zyrlex®

ATC kod: R01BA52, R06AE07

Substanser: cetirizin, cetirizindihydroklorid

Råd till allmänheten

Enstaka doser går bra att använda under amning. Vid behov av fler doser, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid enstaka doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Inga negativa effekter har rapporterats hos två ammade barn (1,2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Westermann L, Hügel R, Meier M, Weichenthal M, Zillikens D, Gläser R et al. Glucocorticosteroid-resistant pemphigoid gestationis: successful treatment with adjuvant immunoadsorption. J Dermatol. 2012;39(2):168-71. PubMed
  2. Gashlin LZ, Sullo D, Lawrence RA, Rosen-Carole C. Treatment of Narcolepsy with Sodium Oxybate While Breastfeeding: A Case Report. Breastfeed Med. 2016;11:261-3. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.