Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cidofovir

Klassificering: 3

Preparat: Cidofovir, CIDOFOVIR DIHYDRATE, Cidofovir Tillomed, Vistide

ATC kod: J05AB12

Substanser: cidofovir, cidofovirdihydrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Vid den enda godkända indikationen för cidofovir (CMV-retinit hos AIDS-patienter) är amning olagligt enligt smittskyddslagen.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-05-17

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Fass 2009

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.