Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ciklopirox

Klassificering: 1

Preparat: Onytec, Sebiprox

ATC kod: D01AE14

Substanser: ciklopirox, ciklopiroxolamin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Ciklopirox låga systemabsorption innebär att risken för barnet anses vara försumbar vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Endast i genomsnitt 2 % av topikalt administrerat ciklopirox når systemkretsloppet (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Onytec (cilkopirox). Fass.se [updated 2015-05-26], cited 2017-06-08 länk

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter