Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ciklosporin

Klassificering: 2

Preparat: Ciklosporin 2care4, Ciklosporin Ebb, Ciklosporin IVAX, Ciklosporin Orifarm, Ciqorin, Cyklosporin I Cyclodextran, Equoral, IKERVIS, Restasis, Sandimmun Neoral, Sandimmun Neoral®, Sandimmun®, Sandimmune

ATC kod: L04AD01, S01XA18

Substanser: ciklosporin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid terapeutiska doser. Vid misstanke om biverkningar kan koncentrationsbestämning hos barnet vara till hjälp.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från åtta kvinnor beräknas barndosen till högst 2,1 % av moderns viktjusterade dos (1-4,10). Terapeutiska koncentrationer har uppmätts hos ett ammat barn, trots relativt låga mjölkkoncentrationer (3). Icke detekterbara nivåer har uppmätts hos sammanlagt 16 ammade barn (1-7). Inga negativa effekter har rapporterats hos sammanlagt cirka 50 ammade barn (1-10).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Thiru Y, Bateman DN, Coulthard MG. Successful breast feeding while mother was taking cyclosporin. BMJ 1997;315(7106):463. PubMed
  2. Munoz-Flores-Thiagarajan KD, Easterling T, Davis C, Bond EF. Breast-feeding by a cyclosporine-treated mother. Obstet Gynecol 2001;97(5 Pt 2):816-818. PubMed
  3. Moretti ME, Sgro M, Johnson DW, Sauve RS, Woolgar MJ, Taddio A et al. Cyclosporine excretion into breast milk. Transplantation 2003;75(12):2144-2146. PubMed
  4. Osadchy A, Koren G. Cyclosporine and lactation: when the mother is willing to breastfeed. Ther Drug Monit. 2011;33:147-8. PubMed
  5. Nyberg G, Haljamae U, Frisenette-Fich C, Wennergren M, Kjellmer I. Breast-feeding during treatment with cyclosporine. Transplantation 1998;65(2):253-255. PubMed
  6. Lahiff C, Moss AC. Cyclosporine in the management of severe ulcerative colitis while breast-feeding. Inflamm Bowel Dis. 2011;17:E78. PubMed
  7. Morton A. Cyclosporine and lactation. Nephrology (Carlton). 2011;16:249. PubMed
  8. Armenti VT, Radomski JS, Moritz MJ, Gaughan WJ, Gulati R, McGrory CH et al. Report from the National Transplantation Pregnancy Registry (NTPR): outcomes of pregnancy after transplantation. Clin Transpl 2005;69-83. PubMed
  9. Moretti ME, Ito S, Koren G. Therapeutic drug monitoring in the lactating patient. Reprod Toxicol. 1995;9(6):580-581.
  10. Mazzuoccolo LD, Andrada R, Pellerano G, Neglia V, Abeldaño A. Levels of cyclosporine in breast milk and passage into the circulation of the infant of a mother with psoriasis. Int J Dermatol. 2014;53(3):355-6. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.