Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cilastatin

Klassificering: 2

Preparat: Imipenem/Cilastatin Actavis, Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi, Imipenem/Cilastatin Pfizer, Tienam®

ATC kod: J01DH51

Substanser: cilastatin, cilastatinnatrium

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Cilastatin hämmar metabolismen av imipenem och ges inte som enskild substans. Passerar över till bröstmjölk i låg grad . Baserat på data från åtta kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1%(2). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Ito K, Izumi K, Takagi H, Tamaya T, Hayasaki M. [Fundamental and clinical evaluation of imipenem/cilastatin sodium in the perinatal period]. Jpn J Antibiot. 1988;41:1778-85. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.