Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cimetidin

Klassificering: 3

Preparat: Cimetidin acis, Cimetidin CT, Tagamet

ATC kod: A02BA01

Substanser: cimetidin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara måttlig vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 13 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till >10 % (1,2). Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Somogyi A, Gugler R. Cimetidine excretion into breast milk. Br J Clin Pharmacol 1979;7(6):627-629. PubMed
  2. Obermeyer BD, Bergstrom RF, Callaghan JT, Knadler MP, Golichowski A, Rubin A. Secretion of nizatidine into human breast milk after single and multiple doses. Clin Pharmacol Ther 1990;47(6):724-730. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter