Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cinkokain

Klassificering: 3

Preparat: Cincain, Locaseptil Neo, Scheriproct

ATC kod: C05AA04, D07BA01, S01HA06

Substanser: cinkokain, cinkokainhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då kliniska data saknas och farmakokinetiken är ofullständigt dokumenterad avråds användning under amning.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter