Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cinnarizin

Klassificering: 3

Preparat: Arlevert, Rinomar®, Sepan, Stugeron 15 mg

ATC kod: N07CA02, N07CA52, R01BA51

Substanser: cinnarizin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter