Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ciprofloxacin - lokalt

Klassificering: 2

Preparat: Cetraxal, Cetraxal Comp, Ciloxan

ATC kod: S01AE03, S02AA15, S02CA05

Substanser: ciprofloxacin, ciprofloxacinhydroklorid (monohydrat), ciprofloxacinhydroklorid (vattenfri), ciprofloxacinlaktat, ciprofloxacinvätesulfat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Den låga systemkoncentrationen hos modern vid lokalbehandling i ögat eller örat (1) innebär att risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg. För att ytterligare minska systemexponeringen vid ögonbehandling kan nasolakrimal ocklusion utföras.

Bakgrund

Data om lokaladministration av ciprofloxacin under amning saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Ciprofloxacin (Ciloxan) Produktresumé (SPC). Alcon

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter