Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ciprofloxacin - systemiskt

Klassificering: 3

Preparat: Ciflox, Ciprofloxacin Accord, Ciprofloxacin Actavis, Ciprofloxacin Aristo, Ciprofloxacin Arrow, Ciprofloxacin Bluefish, Ciprofloxacin BMM Pharma, Ciprofloxacin Ebb, Ciprofloxacin Fresenius Kabi, Ciprofloxacin Hexal, Ciprofloxacin Hospira, Ciprofloxacin Kabi, Ciprofloxacin Krka, Ciprofloxacin MDS, Ciprofloxacin Mylan, Ciprofloxacin Orion, Ciprofloxacin Ranbaxy, Ciprofloxacin Sandoz, Ciprofloxacin STADA®, Ciprofloxacin SUN, Ciprofloxacin Villerton, Ciproxin, Ciproxin®

ATC kod: J01MA02

Substanser: ciprofloxacin, ciprofloxacinhydroklorid (monohydrat), ciprofloxacinhydroklorid (vattenfri), ciprofloxacinlaktat, ciprofloxacinvätesulfat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig vid terapeutiska doser. Äldre djurstudier har visat att antibiotika av kinolontyp kan orsaka artropati och annan toxicitet. Senare humanstudier indikerar dock liten risk, men kliniska data är bristfälliga (6). Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (5).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från tolv kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 8 % (1-3). Icke detekterbara koncentrationer har uppmätts hos ett barn (detektionsgräns 0,03mg/ml) (3). Inga negativa effekter rapporterades hos ett ammat barn (3), medan pseudomembranös kolit har rapporterats hos ett ammat barn (4).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Giamarellou H, Kolokythas E, Petrikkos G et al. Pharmacokinetics of three newer quinolones in pregnant and lactating women. Am J Med. 1989;87(suppl 5A):49S-51S. PubMed
  2. Cover DL, Mueller BA. Ciprofloxacin penetration into human breast milk: a case report. DICP. 1990;24:703-4. PubMed
  3. Gardner DK, Gabbe SG, Harter C. Simultaneous concentrations of ciprofloxacin in breast milk and in serum in mother and breast-fed infant. Clin Pharm. 1992;11:352-4. PubMed
  4. Harmon T, Burkhart G, Applebaum H. Perforated pseudomembranous colitis in the breast-fed infant. J Pediatr Surg. 1992;27:744-6. PubMed
  5. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  6. Gurpinar AN, Balkan E, Kilic N et al. The effects of a fluoroquinolone on the growth and development of infants. J Int Med Res. 1997;25(5):302-6. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.