Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cisaprid

Klassificering: 1

Preparat: Gasprid, Prepulsid, Prepulsid®

ATC kod: A03FA02

Substanser: cisaprid, cisapridmonohydrat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Passerar över i bröstmjölk i låg grad. Barndosen beräknas till 0,1 % av moderns viktjusterade enstaka dos vilken är 600-800 gånger lägre än rekommenderad småbarnsdos (1). Påverkan på ammade barn anses vara osannolik vid terapeutiska doser (2), men kliniska data saknas

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Hofmeyer GJ, Sonnendecker EWW. Secretion of the gastrokinetic agent cisapride in human milk. Eur J Clin Pharmacol 1986;30:735-6 PubMed
  2. Briggs G, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 6th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 2000.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter