Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cisplatin

Klassificering: 3

Preparat: Cisplatin Accord, Cisplatin Ebewe, Cisplatin Pfizer

ATC kod: L01XA01

Substanser: cisplatin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Passerar över i bröstmjölk, troligen i låg grad, men även en låg dos kan skada barnet varför amning avrådes (1).

Bakgrund

Cisplatin är ett cytostatikum med mutagena effekter.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Ben-Baruch G, Menczer J, Goshen R, Kaufman B, Gorodetsky R. Cisplatin excretion in human milk. J Natl Cancer Inst. 1992;84(6):451-2. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.