Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Citalopram

Klassificering: 2

Preparat: Cipramil, Cipramil®, Citalopram 2care4, Citalopram Actavis, Citalopram Alternova, Citalopram Arrow, Citalopram Bluefish, Citalopram BMM Pharma, Citalopram Ebb, Citalopram Hydrobromide, Citalopram Jubilant, Citalopram Lundbeck, Citalopram Mylan, Citalopram Orifarm, Citalopram Orion, Citalopram ratiopharm, Citalopram Sandoz, Citalopram STADA®, Citalopram Teva, Citalopram Vitabalans, Citalopram® CNSpharma

ATC kod: N06AB04

Substanser: citalopram, citalopramhydrobromid, citalopramhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 43 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 12 % (1-8, 14-15,17). Koncentrationer upp till 2,3 ng/mL för citalopram har uppmätts hos 30 barn (1,4-5,8-9). Hos ett barn har höga plasmakoncentrationer av citalopram uppmätts 17,4 ng/mL (6). Vid behandling av vuxna ses vanligen koncentrationer på 15-200 ng/mL (45-600 nM) för citalopram. Inga negativa effekter har rapporterats hos ca 50 ammade barn (4, 7, 8,10-13,16). Orolig sömn har rapporterats hos ett ammat barn med höga plasmakoncentrationer, symtomen försvann när moderns dos halverades och två amningstillfällen ersattes med mjölkersättning (6).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
 1. Berle JO, Steen VM, Aamo TO, Breilid H, Zahlsen K, Spigset O. Breastfeeding during maternal antidepressant treatment with serotonin reuptake inhibitors: infant exposure, clinical symptoms, and cytochrome p450 genotypes. J Clin Psychiatry 2004;65(9):1228-1234. PubMed
 2. Nordeng H, Bergsholm YK, Bøhler E, Spigset O. [The transfer of selective serotonin reuptake inhibitors to human milk]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2001;121(2):199-203. PubMed
 3. Franssen EJ, Meijs V, Ettaher F, Valerio PG, Keessen M, Lameijer W. Citalopram serum and milk levels in mother and infant during lactation. Ther Drug Monit. 2006;28(1):2-4. PubMed
 4. Heikkinen T, Ekblad U, Kero P, Ekblad S, Laine K. Citalopram in pregnancy and lactation. Clin Pharmacol Ther. 2002;72(2):184-91. PubMed
 5. Rampono J, Kristensen JH, Hackett LP, Paech M, Kohan R, Ilett KF. Citalopram and demethylcitalopram in human milk; distribution, excretion and effects in breast fed infants. Br J Clin Pharmacol. 2000;50(3):263-8. PubMed
 6. Schmidt K, Olesen OV, Jensen PN. Citalopram and breast-feeding: serum concentration and side effects in the infant. Biol Psychiatry. 2000;47(2):164-5. PubMed
 7. Spigset O, Carieborg L, Ohman R, Norström A. Excretion of citalopram in breast milk. Br J Clin Pharmacol. 1997;44(3):295-8. PubMed
 8. Jensen PN, Olesen OV, Bertelsen A, Linnet K. Citalopram and desmethylcitalopram concentrations in breast milk and in serum of mother and infant. Ther Drug Monit. 1997;19(2):236-9. PubMed
 9. Weissman AM, Levy BT, Hartz AJ, Bentler S, Donohue M, Ellingrod VL et al. Pooled analysis of antidepressant levels in lactating mothers, breast milk, and nursing infants. Am J Psychiatry. 2004;161(6):1066-78. PubMed
 10. Hendrick V, Smith LM, Hwang S, Altshuler LL, Haynes D. Weight gain in breastfed infants of mothers taking antidepressant medications. J Clin Psychiatry 2003;64(4):410-412. PubMed
 11. Lee A, Woo J, Ito S. Frequency of infant adverse events that are associated with citalopram use during breast-feeding. Am J Obstet Gynecol. 2004;190(1):218-21. PubMed
 12. Werremeyer A. Ziprasidone and citalopram use in pregnancy and lactation in a woman with psychotic depression. Am J Psychiatry 2009;166(11):1298. PubMed
 13. Gentile S, Vozzi F. Consecutive exposure to lamotrigine and citalopram during pregnancy. Arch Womens Ment Health. 2007;10(6):299-300. PubMed
 14. Weisskopf E, Panchaud A, Nguyen KA, Grosjean D, Hascoët JM, Csajka C et al. Simultaneous determination of selective serotonin reuptake inhibitors and their main metabolites in human breast milk by liquid chromatography-electrospray mass spectrometry. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2017;1057:101-109. PubMed
 15. Pogliani L, Baldelli S, Cattaneo D, Pileri P, Clementi E, Cetin I et al. Selective serotonin reuptake inhibitors' passage into human milk of lactating women. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018;1-6. PubMed
 16. Uguz F. Better Tolerance of Citalopram in a Breastfed Infant Who Could Not Tolerate Sertraline and Paroxetine. Breastfeed Med. 2018;13(1):89-90. PubMed
 17. Schoretsanitis G, Augustin M, Saßmannshausen H, Franz C, Gründer G, Paulzen M. Antidepressants in breast milk; comparative analysis of excretion ratios. Arch Womens Ment Health. 2018. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.