Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cyklizin

Klassificering: 3

Preparat: Cyclizine Hydrochloride, Cyclizine Hydrochloride 50 mg, Cyclizine Lactate, Gotur, Marzine, Marzine Meda, Valoid, Valoid.

ATC kod: R06AE03

Substanser: cyklizin, cyklizinhydroklorid, cyklizinlaktat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Dokumentation om övergång till bröstmjölk och eventuella effekter på barn som ammas saknas varför amning avrådes tills vidare.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.