Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cyklopentolat

Klassificering: 2

Preparat: Cyclogyl, Cyclogyl®, Cyclomydril, Cyclopentolat Bausch & Lomb, Cyklopentolat-fenylefrin APL, Fenylefrin-lidokain-cyklopentolat APL, Tropikamid-cyklopentolat-fenylefrin APL

ATC kod: S01F, S01FA04

Substanser: cyklopentolat, cyklopentolathydroklorid

Råd till allmänheten

Enstaka doser går bra att använda under amning. Vid behov av fler doser, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid enstaka doser. Vid upprepad dosering bör man vara uppmärksam på tecken på minskad laktation.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Dosen barnet får i sig via mjölken torde dock vara mycket lägre än om barnet behandlats.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Drugline nr 22285, 2005-08-25 PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.