Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cyproheptadin

Klassificering: 3

Preparat: Periactin, PERIACTIN, Peritol

ATC kod: R06AX02

Substanser: cyproheptadin, cyproheptadine pyridoxal phosphate salt, cyproheptadinhydroklorid (seskvihydrat), cyproheptadinhydroklorid, vattenfri

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Cyproheptadin har antiserotonerga effekter och har använts för att behandla galaktorré och amenorré (1). Risk finns därför att cyproheptadin påverkar laktationen.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Wortsman J, Soler NG, Hirschowitz J. Cyproheptadine in the management of the galactorrhea-amenorrhea syndrome. Ann Intern Med 1979;90(6):923-925. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter