Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cyproteron

Klassificering: 3

Preparat: Androcur, Androcur Depot, Androcur®, Climen, Cyproteron Mylan, Cyproteronacetat Ebb, Diane, Diane®, Zyrona

ATC kod: G03HA01, G03HB01

Substanser: cyproteron, cyproteronacetat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara hög vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad (1). Baserat på data från sex kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 30% (1). Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Stoppelli I, Rainer E, Humpel M. Transfer of cyproterone acetate to the milk of lactating women. Contraception 1980;22(5):485-493. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.