Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Daklatasvir

Klassificering: 3

Preparat: Daclatasvir, Daklinza

ATC kod: J05AP07, J05AX

Substanser: daklatasvir, daklatasvirdihydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång i bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter