Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dalteparin

Klassificering: 1

Preparat: Fragmin, Fragmin®, Fragmin® (med konserveringsmedel)

ATC kod: B01AB04

Substanser: dalteparin, dalteparinnatrium

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Dalteparin förväntas, på grund av den relativt höga molekylvikten, inte passera över i bröstmjölk, varför risken för barnet anses vara låg. Dessutom inaktiveras troligen dalteparin i barnets mage.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas men anti-Xa aktiviteten i bröstmjölk mättes hos 15 lakterande kvinnor och fanns vara 1/4-1/40 av den i mödrarnas plasma (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos tre ammade barn (2,3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Richter C, Sitzmann J, Lang P, Weitzel H, Huch A, Huch R. Excretion of low molecular weight heparin in human milk. Br J Clin Pharmacol 2001;52(6):708-10. PubMed
  2. Harenberg J, Leber G, Zimmermann R, Schmidt W. [Prevention of thromboembolism with low-molecular weight heparin in pregnancy]. Geburtshilfe Frauenheilkd 1987;47(1):15-8. PubMed
  3. Lindhoff-Last E, Willeke A, Thalhammer C, Nowak G, Bauersachs R. Hirudin treatment in a breastfeeding woman. Lancet 2000;355(9202):467-8. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.