Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Danaparoid

Klassificering: 1

Preparat: Orgaran®

ATC kod: B01AB09

Substanser: danaparoid, danaparoidnatrium

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Danaparoid förväntas, på grund av den relativt höga molekylvikten, inte passera över i bröstmjölk, varför risken för barnet anses vara låg. Dessutom inaktiveras troligen danaparoid i barnets mage.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas, men anti-Xa aktiviteten i bröstmjölk mättes hos åtta lakterande kvinnor och fanns vara mindre än hälften av den i mödrarnas plasma (1,2,3). Inga negativa effekter har rapporterats hos två ammade barn (2,3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Magnani HN. An analysis of clinical outcomes of 91 pregnancies in 83 women treated with danaparoid (Orgaran). Thromb Res 2010;125(4):297-302. PubMed
  2. Lindhoff-Last E, Bauersachs R. Heparin-induced thrombocytopenia-alternative anticoagulation in pregnancy and lactation. Semin Thromb Hemost 2002;28(5):439-46. PubMed
  3. Harrison SJ, Rafferty I, McColl MD. Management of heparin allergy during pregnancy with danaparoid. Blood Coagul Fibrinolysis 2001;12(2):157-9. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter