Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Daptomycin

Klassificering: 1

Preparat: Cubicin®

ATC kod: J01XX09

Substanser: daptomycin

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning. Antibiotikabehandling av modern ger en något ökad risk för diarré hos ammade barn. Om detta inträffar, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid terapeutiska doser. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (2,3). Inga negativa effekter har rapporterats hos två ammade barn (2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Buitrago MI, Crompton JA, Bertolami S, North DS, Nathan RA. Extermely low excretion of daptomycin into breast Milk of a Nursing Mother with Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Pelvic Inflammatory Disease. Pharmacotherapy. 2009 Mar;29(3):347-51. PubMed
  3. Cesari E, Roda G, Visconti GL, Ramondino S, Dei Cas M, Monina G et al. Daptomycin excretion into human milk. Br J Clin Pharmacol. 2018;84:394-395. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter