Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Darbepoetin alfa

Klassificering: 2

Preparat: Aranesp®

ATC kod: B03XA02

Substanser: darbepoetin alfa

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Troligen absorberas inte darbepoetin från barnets magtarmkanal men studier saknas. För erytropoietin finns däremot studier som visar att det inte påverkar blodbilden när det ges oralt, varför det är att föredra.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på ammade barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter