Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Desloratadin

Klassificering: 1

Preparat: Aerius, Aerius®, Azomyr, Dasselta, Desloratadin ABECE, Desloratadin Apofri, Desloratadin Mylan, Desloratadin STADA, Desloratadine Actavis, Desloratadine Glenmark, Desloratadine ratiopharm, Desloratadine Sandoz, Desloratadine Teva, Flynise

ATC kod: R06AX27

Substanser: desloratadin

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Baserat på data från sex kvinnor som behandlats med loratadin och där även desloratadin mätts i bröstmjölk kan den relativa barndosen beräknas till 0,8 % (1). Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Hilbert J, Radwanski E, Affrime MB, Perentesis G, Symchowicz S, Zampaglione N. Excretion of loratadine in human breast milk. J Clin Pharmacol 1988;28(3):234-9. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.