Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Desmopressin

Klassificering: 1

Preparat: Desmopressin, Desmopressin 2care4, Desmopressin Actavis, Desmopressin Ferring, Minirin, Minirinmelt, Nocdurna, Nocutil, Octostim

ATC kod: H01BA02

Substanser: desmopressin, desmopressinacetat, desmopressindiacetat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Desmopressins biotillgänglighet är låg, vilket innebär att risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en ammande kvinna kan den relativa barndosen beräknas till 1,4 % (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Burrow GN, Wassenaar W, Robertson GL, Sehl H. DDAVP treatment of diabetes insipidus during pregnancy and the post-partum period. Acta Endocrinol (Copenh). 1981;97:23-5. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.