Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Desogestrel

Klassificering: 1

Preparat: Azalia, Cerazette®, Desogestrel Orifarm, Desogestrel Sandoz, Desogestrel STADA, Desogestrel Teva, Desolett®, Desolett® 28, Femistad, Gestrina, Mercilon®, Mercilon® 28, Trimiron® 28, Velavel, Vinelle, Zarelle

ATC kod: G03AA09, G03AB05, G03AC09

Substanser: desogestrel

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från tio kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 3,7 % (1). Övergående bröstförstoring har rapporterats hos två ammade barn och ökad svettning hos ett barn (1). Övergående hårtillväxt på scrotum har rapporterats hos ett ammade barn (2). Inga negativa effekter på barns tillväxt eller utveckling har rapporterats hos 200 ammande barn (3). Om hormonell antikonception önskas, rekommenderas låg- eller mellandos gestagen (minipiller, p-stavar, hormonspiral) (4-5).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Bjarnadottir RI, Gottfredsdottir H, Sigurdardottir K, Geirsson RT, Dieben TO. Comparative study of the effects of a progestogen-only pill containing desogestrel and an intrauterine contraceptive device in lactating women. BJOG 2001;108(11):1174-1180. PubMed
  2. Janus D, Wojcik M, Tyrawa K, Starzyk J. Transient isolated scrotal hair development in infancy. Clin Pediatr (Phila). 2013;52(7):628-32. PubMed
  3. Dutta DK, Dutta I. Desogestrel mini pill: is this safe in lactating mother?. J Indian Med Assoc. 2013;111(8):553-5. PubMed
  4. Antikonception-behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket. 2014:2;14-28
  5. Selected practice recommendations for contraceptive use-3rd ed. (2016). World Health Organization (WHO).

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.