Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dexametason

Klassificering: 2

Preparat: Dexacortal®, Dexafree, Dexametason 2care4, Dexametason Abcur, Dexametason Ebb, Dexametason Rosemont, Dexamethason, Dexamethason acis, Dexamethason CF, Dexamethason Galepharm, Dexamethason Jenapharm, Dexamethason Krka, Dexamethason-Augensalbe JENAPHARM, Dexamethasone, Dexamethasone Krka, Dexamethasone Paranova, Dexamethasone Sodium Phosphate, Dexa-ratiopharm, Dexsol, Fortecortin, Isopto®-Maxidex, Isopto-Maxidex, Lipotalon, Maxidex, Minims Dexamethasone, Neofordex, Opnol, Oradexon, Ozurdex, OZURDEX, Soldesam, SOLDESAM, Tobradex, Tobrasone, Toflacort

ATC kod: H02AB02, S01BA01, S01CA01

Substanser: dexametason, dexametasonacetat, dexametasoncipecilat, dexametasonfenylpropionat, dexametasonfosfat, dexametasonisonikotinat, dexametasonnatriumfosfat, dexametasonnatriummetasulfobenzoat, dexametasonpalmitat

Råd till allmänheten

Enstaka doser går bra att använda under amning. Vid behov av fler doser, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser. Dock viss osäkerhet vid högre doser framför allt vid upprepad dosering.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.