Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dexbromfeniramin

Klassificering: 2

Preparat: Disofrol, Disofrol®

ATC kod: R01BA52

Substanser: dexbromfeniramin, dexbromfeniraminmaleat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara måttlig vid enstaka doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Irritabilitet, ökad skrikighet och störd sömnrytm har rapporterats hos ett ammat barn vars mor behandlats med kombinationen dexbromfeniramin + pseudoefedrin (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Mortimer EA, Jr. Drug toxicity from breast milk? Pediatrics 1977;60(5):780-1. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter