Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dexibuprofen

Klassificering: 1

Preparat: Tradil®

ATC kod: M01AE14

Substanser: dexibuprofen

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Dexibuprofen är den farmakologiskt aktiva enantiomeren av ibuprofen och ges i motsvarande doser. Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser av ibuprofen och därmed även för dexibuprofen.

Bakgrund

Racemiskt ibuprofen passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 14 kvinnor kan den relativa barndosen för ibuprofen beräknas till 0,4 % (1-3). Inga negativa effekter har rapporterats hos 23 ammade barn (2-4).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Townsend RJ, Benedetti TJ, Erickson SH, Cengiz C, Gillespie WR, Gschwend J et al. Excretion of ibuprofen into breast milk. Am J Obstet Gynecol 1984;149(2):184-186. PubMed
  2. Weibert RT, Townsend RJ, Kaiser DG, Naylor AJ. Lack of ibuprofen secretion into human milk. Clin Pharm 1982;1(5):457-458. PubMed
  3. Walter K, Dilger C. Ibuprofen in human milk. Br J Clin Pharmacol 1997;44(2):211-212. PubMed
  4. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399. PubMed
  5. Produktresumé Tradil (dexibuprofen) (SPC) Nordic Drugs

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter