Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dexklorfeniramin

Klassificering: 2

Preparat: Polaramin, Polaramin MSD, Polaramin®, Polaramine, POLARAMINE

ATC kod: R06AB02

Substanser: dexklorfeniramin, dexklorfeniraminmaleat

Råd till allmänheten

Enstaka doser går bra att använda under amning. Vid behov av fler doser, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid enstaka doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Inga negativa effekter har rapporterats hos fem ammade barn (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.