Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dexmedetomidin

Klassificering: 2

Preparat: Dexdor, Dexmedetomidine EVER Pharma, Dexmedetomidine Mylan, Dexmedetomidine Teva

ATC kod: N05CM18

Substanser: dexmedetomidin, dexmedetomidinhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg. Dexmedetomidin har en relativt kort halveringstid varför ett amningsuppehåll på åtta timmar efter avlutad behandling torde minimera risken för biverkningar hos ett ammat barn.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk men graden kan inte beräknas på grund av studiens upplägg. Inga negativa effekter har rapporterats hos nio ammade barn (1,2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Yoshimura M, Kunisawa T, Suno M, Sugawara A, Kurosawa A, Nakanishi R et al. Intravenous dexmedetomidine for cesarean delivery and its concentration in colostrum. Int J Obstet Anesth. 2017;32:28-32. PubMed
  2. Nakanishi R, Yoshimura M, Suno M, Yamamoto K, Ito H, Uchimine Y et al. Detection of dexmedetomidine in human breast milk using liquid chromatography-tandem mass spectrometry: Application to a study of drug safety in breastfeeding after Cesarean section. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2017;1040:208-213. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.