Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dextropropoxifen

Klassificering: 2

Preparat: Abalgin, Abalgin Retard, Dexofen, Dexofen®, DI-GESIC, Doloxene, Doloxene®

ATC kod: M03BB53, N02AC04, N02AC54

Substanser: dextropropoxifen, dextropropoxifenhydroklorid, dextropropoxifennapsilatmonohydrat

Råd till allmänheten

Enstaka doser går bra att använda under amning. Vid behov av fler doser, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Passerar över i bröstmjölk och risk för ackumulering av metaboliten norpropoxifen föreligger. Barndosen av dextropropoxifen och norpropoxifen uppskattas till 2,19 % av moderns viktjusterade dygnsdos (1). Således torde exponeringen vara obetydlig (2,3). Amning vid korttidsbehandling anses säkert. Säkra data vid långtidsbehandling saknas (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Spigset O, Hagg S. Analgesics and breast-feeding: safety considerations. Paediatr Drugs 2000;2:223-38. PubMed
  2. Drugline nr 12994, 1996-09-26. PubMed
  3. Kunka RL, Venkataramanan R, Stern RM, Ladik CF. Excretion of propoxyphene and norpropoxyphene in breast milk. Clin Pharmacol Ther 1984;35:675-80. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.