Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Diazepam

Klassificering: 2

Preparat: Diazemuls Novum, Diazepam, Diazepam Autoinjector, Diazepam Desitin, Diazepam Pilum, Diazepam ratiopharm, Diazepam-Ratiopharm, Stesolid Novum, Stesolid®, Stesolid® novum, Stesolid® Rektal Prefill, Valium, Valium Roche

ATC kod: N05BA01

Substanser: diazepam

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig vid en enstaka dos men barnet bör observeras för biverkningar (t ex sedering, matningssvårigheter). Upprepad dosering under amning avrådes eftersom diazepam och dess aktiva metaboliters mycket långa halveringstid innebär en stor risk för ackumulering hos barnet.

Bakgrund

Diazepam och dess aktiva metaboliter passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från nio kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till upp till 15 % (1-3,9). Koncentrationer upp till 0,7 ng/mL diazepam och 46 ng/mL desmetyldiazepam har uppmätts hos ett barn (3). Inga negativa effekter har rapporterats hos 27 ammade barn (1,4-6,8). Slöhet (n=2), viktminskning (n=1) och gulsot (n=3) har rapporterats hos ammade barn (3,6,7).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Erkkola R, Kanto J. Diazepam and breast-feeding. Lancet 1972;1(7762):1235-1236. PubMed
  2. Brandt R. Passage of diazepam and desmethyldiazepam into breast milk. Arzneimittelforschung 1976;26(3):454-457. PubMed
  3. Wesson DR, Camber S, Harkey M, Smith DE. Diazepam and desmethyldiazepam in breast milk. J Psychoactive Drugs 1985;17(1):55-56. PubMed
  4. Dusci LJ, Good SM, Hall RW, Ilett KF. Excretion of diazepam and its metabolites in human milk during withdrawal from combination high dose diazepam and oxazepam. Br J Clin Pharmacol 1990;29(1):123-126. PubMed
  5. Borgatta L, Jenny RW, Gruss L, Ong C, Barad D. Clinical significance of methohexital, meperidine, and diazepam in breast milk. J Clin Pharmacol 1997;37(3):186-192. PubMed
  6. Cole AP, Hailey DM. Diazepam and active metabolite in breast milk and their transfer to the neonate. Arch Dis Child 1975;50(9):741-742. PubMed
  7. Patrick MJ, Tilstone WJ, Reavey P. Diazepam and breast-feeding. Lancet 1972;1(7749):542-543. PubMed
  8. Kelly LE, Poon S, Madadi P, Koren G. Neonatal benzodiazepines exposure during breastfeeding. J Pediatr. 2012;161(3):448-51. PubMed
  9. Horning MG, Stillwell WG, Nowlin J, Letratanangkoon K, Stillwell RN, Hill RM. Identification and quantification of drugs and drug metabilites in human breast milk using GC-MS_COM methods. Mod Probl Paediat. 1975;15:73-79.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.