Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Difenhydramin

Klassificering: 2

Preparat: Desentol®, Lepheton-Desentol AB Unimedic

ATC kod: R05CA10, R05FB02

Substanser: difenhydramin, difenhydraminhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara måttlig vid enstaka doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från fyra kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 1% (1). I en studie avseende 12 barn, rapporterades trötthet hos ett ammat barn (2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Diphenhydramine i LactMed via http://toxnet.nlm.nih.gov (citerad 2010-07-23)
  2. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter