Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Digoxin

Klassificering: 1

Preparat: Digoxin BioPhausia, Lanicor, Lanoxin, Lanoxin®

ATC kod: C01AA05

Substanser: digoxin

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 14 kvinnor med doser mellan 0,25-0,75 mg/ dag kan den relativa barndosen beräknas till mellan 2,2-3,4 %. Barndosen kan beräknas till mellan 0,61-1,9 ug/l (1,2,3). Intravenös underhållsdos till nyfödda barn är ca 7 ug/kg och till 6 månades barn ca 30 ug/kg. Inga negativa effekter har rapporterats hos 14 ammade barn(4).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Chan V, Tse TF, Wong V. Transfer of digoxin across the placenta and into breast milk. Br J Obstet Gynaecol. 1978;85:605-9. PubMed
  2. Finley JP, Waxman MB, Wong PY, Lickrish GM. Digoxin excretion in human milk. J Pediatr. 1979;94:339-40. PubMed
  3. Loughnan PM. Digoxin excretion in human breast milk. J Pediatr. 1978;92:1019-20. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter