Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dihydroergotamin

Klassificering: 3

Preparat: Dihydergot, Dihydroergotamine (DHE), Dihydroergotamine Mesylate, Ergotam-CT Retardkapseln, Migranal, Orstanorm, Orstanorm®

ATC kod: N02CA01

Substanser: dihydroergotamin, dihydroergotaminmesilat, dihydroergotamintartrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för biverkningar hos barnet anses vara hög.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Dock finns ergotism med GI-besvär och cirkulationspåverkan beskrivna hos ammande barn då mödrar intagit mjöldryga (1,2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008
  2. SPC. Anervan Novum. www.lakemedelsverket.se

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.