Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dihydrotakisterol

Klassificering: 2

Preparat: Dygratyl®

ATC kod: A11CC02

Substanser: dihydrotakisterol

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då kliniska data saknas kan risken för ammade barn inte bedömas. Om modern väljer att amma bör barnet observeras med avseende på hyperkalcemi.

Bakgrund

Dihydrotakisterol är en syntetisk vitamin D-analog som ombildas i levern till den aktiva metaboliten 25-hydroxydihydrotakisterol. Både endogent och exogent tillfört D-vitamin passerar över till bröstmjölk i hög grad, men dokumentation om övergång av dihydrotakisterol till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter