Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Diklofenak

Klassificering: 1

Preparat: Arthrotec forte, Arthrotec®, Arthrotec® forte, Diclofenac Bluefish, Diclofenac Orifarm, Diclofenac sodium, Diclofenac T ratiopharm, Dicuno, Diklofenak ABECE, Diklofenak Apofri, Diklofenak Mylan, Diklofenak Orifarm, Diklofenak Sandoz, Diklofenak T ABECE, Diklofenak T Actavis, Diklofenak T Apofri, Diklofenak T Orifarm, Diklofenak/Misoprostol Actavis, Eeze, Eezeneo, Flector®, Ignorin, Modifenac, Solaraze, Voltaren, Voltaren Dispers, Voltaren T, Voltaren®, Voltaren® Ophtha, Voltaren® T

ATC kod: D11AX18, M01AB05, M01AB55, M01BX, M02AA15, S01BC03

Substanser: diklofenak, diklofenakdietylamin, diklofenakepolamin, diklofenakkalium, diklofenaknatrium

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Diklofenaks farmakokinetik och farmakodynamik innebär att risken för ett friskt fullgånget barn anses låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 24 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <2 % (1-5, inga av studierna innehåller dock orginaldata varför kvalitén inte går att bedöma). Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. CIBA-Geigy Limited. Report B 100/1983: Plasma and breast milk concentrations of unchanged diclofenac during repeated oral administration of 50 mg VOLTAREN enteric coated tablets. 1983. Basle.
  2. Sioufi A, Stierlin H, Schweitzer P, Botta L, Degen PH, Theobald W et al. Recent findings concerning clinically relevant pharmacokinetics of diclofenac sodium. In: Kass.E., editor. Voltaren - New findings. Bern: Hans Huber Publishers; 1982. 19-30.
  3. Fowler PD. Voltarol: Diclofenac sodium. Clin Rheum Dis 1979;5:427-64.
  4. Davies NM, Anderson KE. Clinical pharmacokinetics of diclofenac. Therapeutic insights and pitfalls. Clin Pharmacokinet 1997;33(3):184-213. PubMed
  5. Todd PA, Sorkin EM. Diclofenac sodium. A reappraisal of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties, and therapeutic efficacy. Drugs 1988;35(3):244-285. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.