Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Diklorobensylalkohol

Klassificering: 3

Preparat: Bafucin®, Bafucin® Mint, Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Honung & Citron ABECE, Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Jordgubb ABECE, Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Mint ABECE, Halzin Honung & Citron, Halzin Jordgubb, Halzin Mint, Strepsils Apelsin, Strepsils Citron, Strepsils Ingefära, Strepsils® Honung & Citron, Strepsils® Jordgubb, Strepsils® Mint, Triolif Apelsin, Triolif Honung & Citron, Triolif Mint

ATC kod: R02AA03, R02AA20, R02AB30

Substanser: diklorobensylalkohol

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Produktresumé Strepsils (amylmetakresol, diklorobensylalkohol). Uppdaterad 2012-10-16

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.