Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dikloxacillin

Klassificering: 1

Preparat: Dikloxacillin Meda

ATC kod: J01CF01

Substanser: dikloxacillin, dikloxacillinnatrium (monohydrat)

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning. Antibiotikabehandling av modern ger en något ökad risk för diarré hos ammade barn. Om detta inträffar, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 1% (2). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Matsuda S. Transfer of antibiotics into maternal milk. Biol Res Pregnancy Perinatol. 1984;5(2):57-60. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter