Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Diltiazem

Klassificering: 2

Preparat: Angizem, Cardizem®, Cardizem® Retard, Cardizem® Unotard, Coramil, Diltiazem AbZ, Diltiazem HCL, DILTIAZEM HYDROCHLORIDE, Dilzem retard, Tildiem

ATC kod: C08DB01

Substanser: diltiazem, diltiazemhydroklorid, diltiazemmaleat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg. Eftersom kliniska data på barn saknas bör dock barnet observeras med avseende på biverkningar (såsom t.ex. bradykardi och hypotoni).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till 1% (1). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Okada M, Inoue H, Nakamura Y et al. Excretion of diltiazem in human milk. N Engl J Med. 1985;312:992-3. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.