Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dimenhydrinat

Klassificering: 2

Preparat: Amosyt®, Arlevert, Calma, VALONTAN, Vomex A

ATC kod: A04A, A04AD, N07CA52, R06AA02

Substanser: dimenhydrinat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid enstaka doser. Vid upprepade doser bör barnet observeras för biverkningar (sedation).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. På grund av studiens metodik kan den relativa barndosen inte beräknas (1). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Dimenhydrinate. LactMed Database (http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?LACT) (Citerad 130423)

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter